O eduroam

Eduroam (EDUcation ROAMing) jest międzynarodowy projektem, edukacyjnym  którego celem jest udostępnienie bezprzewodowego (lub opcjonalnie przewodowego) dostępu do Internetu pracownikom i studentom instytucji akademickich biorących udział w projekcie bez konieczności kontaktowania się z lokalnymi administratorami.

Pracownicy i studenci instytucji korzystających z eduroam mogą uzyskać dostęp do Internetu na terenie wszystkich instytucji stowarzyszonych w eduroam (zarówno w Polsce jak i za granicą).

Dostęp do sieci eduroam wymaga uwierzytelniania użytkowników zgodnego ze standardem 802.1x. Takie uwierzytelnianie może być włączone zarówno dla połączeń standardowych (przewodowych), jak i bezprzewodowych. Obecnie ten drugi przypadek można uznać za zdecydowanie przeważający. Standard 802.1x pozwala na wstępne sprawdzenie, czy użytkownik ma prawo dostępu do sieci. Korzystanie z sieci nie jest anonimowe. Każde połączenie z sieci jest odnotowywane, nadużycia będą powiązane z konkretną osobą.